Rodinné sídlo pod Tatrami HEADER
Späť na projekty
  • Domov na mieru

Rodinné sídlo
pod Tatrami

Späť na projekty

O projekte

Ideová štúdia rozsiahleho sídla priamo pri turistickom chodníku do jednej z dolín Slovenského Raja. Klienti nás oslovili ohľadom prepracovania architektonickej štúdie, so zámerom overiť si odlišný prístup k zadaniu – s dôrazom na energetiku a súčasný architektonický štýl.

Lokalita

Spišské Bystré, okres Poprad

Vykurovaná plocha

344 m2

Celková úžitková plocha

631 m2

Počet izieb

5 + wellness

Koncept návrhu

Medzi hlavné negatíva pôvodného návrhu patrila mierka architektúry, ktorá nereflektovala charakter a drobnokresbu okolitého prírodného prostredia. Vstupovala do neho 60m dlhým objektom, kompaktne zastrešeným valbovou strechou. Ozvláštnenie monotónnych fasád bolo riešené iba odskokmi, ktoré zväčšovali ochladzované plochy a v zime brali južným preskleniam potrebné solárne zisky. Zároveň boli rozsiahle pomocné a hospodárske priestory umiestnené do tepelno-izolačnej obálky, čím vznikala obrovská potreba energie na vykurovanie.

Základom nového konceptu bolo optické rozčlenenie veľkej hmoty na jednotlivé funkčné celky, ktoré kombinovaním tvaru striech a materiálov fasád vytvorilo pocit podhorskej usadlosti - viacerých budov so spoločným dvorom. „Usadlosť“ tvoria tri rozdielne natočené objekty s dreveným obkladom a sedlovými strechami (obytná časť, stodola, kryté parkovanie), ktoré sú prepojené časťami s kamenným obkladom a plochou vegetačnou strechou (dvojgaráž, wellness).

Vykurovanú plochu sme po analýze zmenšili takmer na polovicu a prevádzku wellnessu kvôli odlišným požiadavkám na vlhkosť a teplotu oddelili od obytnej časti. Tá je navrhnutá v jednoduchom kompaktnom tvare s obytným podkrovím. Presah strechy pred panoramatické presklenia je výpočtom navrhnutý len v takej miere, aby tienil v lete, ale v zime púšťal slnko do interiéru. Odskoky na fasádach sú tvorené hlavne konštrukciami mimo tepelnej obálky, aby bol dosiahnutý čo najlepší faktor tvaru - teda kompaktný a energeticky efektívny tvar vykurovanej časti stavby.

Ďalšie projekty

Máte záujem?

Budeme Vašim partnerom a prevedieme Vás celým procesom od prvej skice až po odovzdanie stavby. Nenecháme Vás v tom, môžete sa spoľahnúť.

Vyplňte formulár, čoskoro sa ozveme

Taktiež nám môžete napísať na info@habitat.sk
alebo zavolať na (421) 948 121 784

O akú službu máte záujem?